crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

HistoriaA PREHISTORIA

A PREHISTORIA - 5º PRIMARIA - 3º TRIMESTRE

1.- A prehistoria comeza coa aparición da escritura?

. Si
. Non
2.- Dicimos que o xénero homo comeza cando a especie acada un dos seguíntes logros. Elixe o correcto

. a)Descubre a agricultura
. b)Controla o lume
. c)Fabricación de ferramentas
. d)Bipedismo
3.-Indica cal é a orde correcta destas etapas da prehistoria

. A orde debe ser de máis antiga a máis moderna
. a)Neolítico, Paleolítico, Idade de Bronce
. b)Paleolítico, Idade dos Metais, Neolítico
. c)Paleolítico,Neolítico, Idade dos Metais
. d)Neolítico, Idade dos Metais, Paleolítico
4.- Que nome reciben as pinturas que facía o home nas covas que habitaba?

. Petroglifos
. Pinturas rupestres
. Cerámica
5.- Cales destas afirmacións son correctas:

. No Paleolítico...
. a) ...pintaban nas covas con acuarelas e ceras
. b).. trasladábanse dun lugar a outro procurando o alimento
. c)..vivían en castros
. d)...tallaban a pedra para facer ferramentas
. e)...vivían da caza, a pesca e as froitas que cultivaban
6.- No neolítico o home deixa de ser nómada e faise

. vexetariano
. omnívoro
. carnívoro
. sedentario
7.- Cal destas opcións non é un tipo de monumento megalítico

. Pedrafita
. Monolito
. Cromlech
. Dolmen
8.- Cal foi o descubrimento que fixo o home do Neolítico e que supuxo unha enorme revolución para a especie

. Roda
. Lume
. Matemáticas
. Escritura
9.- Un petroglifo é

. Un gravado sobre pedra
. Unha pintura sobre pedra
. Un tipo de xeroglifo
. Unha ferramenta da Idade de Pedra
10.-Elixe a manifestación cultural propia da idade de ferro

. Castros
. Petroglifo
. Megalitos
11.- Sinala as afirmacións verdadeiras

. O alimento fundamental da dieta dos homes que vivían nos castros era a pataca
. As ánforas servían para transportar aceite, viños e salazóns
. Os cuncheiros son zonas de reserva de alimentos, unha especie de despensa onde se conservaban fundamentalmente mariscos e peixes.
. Os castros só están nas zonas de litoral.
. Por que debemos protexer o noso patrimonio?
. Por vello
. Por interesante
. Por ser o noso pasado
. Por tradición
. Valora o traballo

Del siglo XIX al XX ,Test realizado por el grupo 4. Categorías:123. Preguntas:10
La civilización ,Test sobre derechos humanos. Tags:Los ,DDHH. Preguntas:10
Cultura General ,Historia . Categorías:Culturalizar. Preguntas:10
Egipto y Roma ,Un repaso de conocimientos sobre Egipto y Roma.. Tags:Autoevaluación. Preguntas:10
Francisco de Goya y Lucientes ,Comprueba lo que sabes de este genial pintor aragonés.. Categorías:amy_goya. Preguntas:10
Prueba de Francisco Goya ,Comprueba lo que sabes de este genial pintor aragonés.. Tags:amy_goya. Preguntas:9
Los imaginería palentina ,Realiza este test sobre los pasos de la Semana Santa palentina. Categorías:Los ,pasos ,palentinos. Preguntas:10
Historia Contemp. Esp. I ,Test de Historia Contemporánea de España: 1808-1833. . Tags:Historia ,España ,Contemporánea ,. Preguntas:23
Prehistoria, Egipto, Grecia, Roma ,Ciencias Sociales FBP I. Categorías:CCSS ,FPB ,I. Preguntas:18
H. Antigua ,Mezcla tests Antigua. Tags:Estrabón ,Historia ,Península. Preguntas:133
Test Antigua de España ,Tests de recopilacion de temas. Categorías:Estrabón ,Historia ,Península. Preguntas:131
Historia Antigua de la Península Ibérica ,Recopilacion de preguntas, en total: 131. Tags:Estrabón ,Historia ,Península. Preguntas:131

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google