crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

Otrostest 3

test uf tutorització

1 Totes les persones aprenen de la mateixa forma

. a) Veritat
. b) Fals
2 Si diem que una persona es mostra pragmàtica en el procés d'aprenentatge és perquè

. a) li agrada reflexionar abans d'actuar
. b) no li interessen les teories ni els raonaments
. c) aprèn millor quan té apunts o documents escrits
. d) necessita que l'aprenentatge estigui lligat a les seves necessitats personals
3 Si diem que una persona té un estil Kinestesic vol dir que

. a) aprèn millor quan li explica a un altre el que aprèn
. b) li resulta més fàcil aprendre quan a l'aula n'hi ha emocions i relacions interpersonals
. c) aprèn millor quan pot llegir en silenci
4 És recomanable que el formador etiqueti als alumnes segons el seu estil d'aprenentatge preferit per simplificar la seva comunicació amb ells

. a) Veritat
. b) Fals
5 Quina de les següents afirmacions es falsa

. a) A l'entorn virtual no tenim cap eina per identificar els trets que caracteritzen l'estil d'aprenentatge dels alumnes
. b) A qualsevol formació presencial o online podem fer preguntes als alumnes per identificar el seu estil preferent d'aprenentatge i així fer una millor tutorització individualitzada.
. c) Als entorns virtuals poder analitzar la participació dels alumnes a les activitats o l'ús que fan dels recursos per identificar estils d'aprenentatge
6 Com es diuen els cursos online oberts a un gran nombre de persones

. a) PLE
. b) LMS
. c) MOOCS
7 Quina de les següents afirmacions és veratera

. a) Symbaloo és un PLE
. b) Al nostre PLE podem tenir tant persones com objectes com pagines webs
. c) PLE y LMS és el mateix
8 El concepte de flipped classroom consisteix principalment a canviar la seqüència tradicional de transmissió i entrenament per l'experimentació i la reflexió

. a) veritat
. b) fals
9 Si fem servir a l'aula el mètode d'aprenentatge basat en projectes els alumnes reflexionen sobre les possibles actuacions davant d'una situació real o fictícia

. a) veritat
. b) fals
10 La metodologia d'aprenentatge ABP (centrada en problemes) serveix per reforçar en els alumnes que davant d'un problema només es valida una única solució

. a) veritat
. b) fals

Inclusión ,Test auto-evaluativo de inclusión para un docente. Realizado por Melania Sarmiento. Escoja las respuestas más apropiadas según su criterio. Cuando finalice pulse el marcador \"Corregir test\". Al pulsar dicho marcador ap. Tags:Educación ,inclusión ,docente.. Preguntas:12
Manual ,MTCP Alumna, sin revisar. Categorías:Avión. Preguntas:63
161zacion-3 ,161zacion-3. Tags:161zacion-3. Preguntas:50
DFPO 1446 Orientació ,DFPO 1446 Orientació. Categorías: ,Orientació ,docencia. Preguntas:17
DFPO 1445 Avaluació ,Respàs modul avalució. Tags:mf1445 ,evalución ,. Preguntas:20
LA creación ,Elige la respuesta correcta en cada caso. Categorías:La ,creación ,de ,Dios. Preguntas:9
Evaluación ,test sobre la evaluación del los aprendizajes para la mejora de la calidad educativa.. Tags:aprendizaje ,. Preguntas:7
Z-Post! ,Todo sobre Z-Post!. Categorías:z-post.net. Preguntas:13
Evaluación de Cumplimiento 2014 ,Estimados compañeros, se solicita su colaboración completando la siguiente evaluación de los conocimientos adquiridos en la capacitación anual al personal, presentada el pasado 24 de octubre 2014. Tags:Cumplimiento. Preguntas:11
cuanto sabes sobre pichi pichi pitc ,1 quien es la protagonista de la serie(nombre y apellido). Categorías:test ,de ,pichi ,pichi ,pitch. Preguntas:11
La que se Avecina ,Quieres saber lo que sabes de La Que Se Avecina? Completa este test y averigualo.... Tags:test ,de ,la ,que ,se ,avecina. Preguntas:20
Formación Incorporación Starglass ,Formación Incorporación Starglass. Categorías:Incorporación. Preguntas:15
100% twilight ,todo sobre twilight. Tags:twilight. Preguntas:15
sobrevivirias al zombie-atacck ,que tan xtreme survivor eres. Categorías:sobrevive ,al ,zombie ,attack. Preguntas:11
Ser ecológico ,Con este TEST descubrirás cuán ecológico eres y podremos tomar conciencia de las cosas que podemos mejorar aún con estos ecoretos.. Tags:ecoretos ,ecologico ,salvar ,ahorrar. Preguntas:10
Separació sil·làbica ,Dígrafs, diftongs, hiats. Categorías:Dígrafs ,diftongs ,hiats. Preguntas:10
Obras Relevantes de la Generación del "98" ,Enlaza al autor correspondiente de la Generación del 98 con las obras que se citan.. Tags:generacion98_1. Preguntas:122
Aproximación ,Preguntas de Aproximación. Categorías:Control. Preguntas:9

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google