crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

CienciasLIDAR_Test

LIDAR test para alumnos

1. LADAR eta LIDAR arteko desberdintasuna

. a. Bata aerotransportatutako sistemaren inguruko akronimoa da eta bestea lurreko laser sistemarena.
. b. Sistema bera izendatzeko (laser radarra) erabiltzen diren bi akronimo dira.
. c. Erradiazio bidez bizkortutako igortze argiaren anplifikazioa adierazteko akronimoa da.
2. LIDAR eta Radarraren arteko desberdintasun nagusia:

. a. Radarraren laser izpiak kolimatu daitezkeela da.
. b. Energia handiko pultsuak tarte txikian erabili daitezkeela LIDARrarekin.
. c. Informazioa erregistratzeko moduaren arabera bata pasiboa da eta bestea aktiboa.
3. Aukeratu egokiena:

. a. Ekortze unitatea hegalaldian zehar jasandako deflexioaren arduraduna da.
. b. Ekortze unitatea hegalaldian zehar jasandako erregistroen arduraduna da.
. c. Ekortze unitatea hegalaldian zehar jasandako oszilazioen arduraduna da.
4. Deflexio unitatearen diseinuan ispilu oszilakorra erabiltzen badugu,

. a. Pultsuak zig-zagean erregistratuko dira.
. b. Pultsuak lerro paralelotan erregistratuko dira.
. c. Pultsuak lerro eliptikoetan erregistratuko dira.
5. Aerotransportatutako Laser Sistemaren kokalekua eta orientazioa bermatzeko

. a. IMUa eta INSa erabiltzen dira.
. b. DGPSa erabiltzen da.
. c. DGPSa eta INSa erabiltzen dira.
6. INSaren osagaiak

. a. 3 azelerometro eta 3 giroskopio dira.
. b. 3 azelerometro, 3 giroskopio eta GPS sentsorea dira.
. c. 3 azelerometro, 3 giroskopio eta ordenagailua dira.
7. Zeri deritzo “Lever Arm”?

. a. Sentsorearen modeloari dagokion kalitate balioari.
. b. Laser edo kameraren eta INS lerrokadurari.
. c. GPS eta INS antenen arteko desplazamendu bektoreari.
8. Aukeratu zuzena

. a. Iragazki batzuk iraganaldi bakar batekin funtzionatzeko gaitasuna daukaten arren, soluzio iteratiboa erabiltzen da puntuak klasifikatzeko.
. b. Iragazki batzuk iraganaldi bakar batekin funtzionatzeko gaitasuna daukatenez, algoritmo sinpleak erabiltzen dira puntuak klasifikatzeko.
. c. Modu iteratiboan lan egiten duten iragazkiak zehatzagoak dira iraganaldi bakar batean lan egiteko gaitasuna duten iragazkiekin alderatuz, baina helburuaren arabera hautatuko da bat edo bestea erabili.
9. Brovelli klasifikaziorako algoritmoak

. a. 2. pultsua erabiltzeko gaitasuna dauka eta modu sinplean lan egiten du.
. b. 2. pultsua erabiltzeko gaitasuna dauka eta modu iteratiboan egiten du lan.
. c. Pultsu bakarra erabiltzen du eta modu sinplean lan egiten du.
10. Intentsitate bidezko klasifikazioak egiteko NASAk sortutako taulek

. a. Material bakoitzaren erantzun espektral zehatza adierazten dute, zuzenean material desberdinak definitzea ahalbidetuz.
. b. Material bakoitzaren erantzun espektral zehatza adierazten dute, LIDAR datuak klasifikatzeko lagungarri izan daitekeena.
. c. Material bakoitzaren erantzun espektral zehatza adierazten dute, horrela, antzeko erantzunen arteko desberdintasunak areagotuz.
11. LIDAR datuen klasifikazioa radiometria erabiliz egin ahal izateko

. a. Puntu bakoitzari infragorriaren balioa ezarri beharko zaio.
. b. Puntu bakoitzari ikusgaiaren balioa ezarri beharko zaio.
. c. Puntu bakoitzari dagokion intentsitatearen balioan jartzen da arreta.
12. Baso batean zuhaitz indibidualak automatikoki kalkulatu daitezke

. a. 10 puntu/m2 baino dentsitate handiagoa baldin badugu.
. b. 5 puntu/m2 baino dentsitate handiagoa baldin badugu.
. c. 8 puntu/m2 baino dentsitate handiagoa baldin badugu.
13. Erregistratutako puntuen arteko muga maximoak ezarri behar dira,

. a. Ura duten zonaldeak identifikatzeko.
. b. Estaldura gutxiko zonalderik ez azaltzeko.
. c. Atmosferaren kontaminazioa neurtu ahal izateko.
14. MDSa LIDAR datuetatik sortzearen prozesua konplexuagoa da MDT sortzea baino,

. a. Eraikin, zuhaitz… puntuak kendu egin behar direlako.
. b. Eraikin, zuhaitz… puntuak ez direlako kendu behar.
. c. Guztiz kontrakoa gertatzen da.

Tecnología 2*ESO ,Tecnología Temas 1-2. Tags:Tecnología. Preguntas:30
ortodoncia ,preguntas sencillas orto. Categorías:ORTOD. Preguntas:10
Cultivo Fitoplancton. Tema 2 ,Cultivo auxiliares. cultivo de fitoplancton tema 2 . Tags:cultivo ,de ,fitoplancton. Preguntas:97
Cultivo Fitoplancton. Tema 2 ,Cultivos Auxiliares. Cultivo de fitoplancton. Categorías:cultivo ,fitoplanctoncultivo ,fitoplancton. Preguntas:97
Etapa 4 ,Los seres humanos y la biosfera. Tags:suerte. Preguntas:41
Etapa 3 ,Suerte a todos . Categorías:ecologia. Preguntas:30
prueba ,prueba. Tags:prueba. Preguntas:29
EVALUACIÓN CONCEPTUAL ,la prueba contiene 12 preguntas con opción múltiple. Categorías:medir ,el ,conocimiento ,de ,mis ,alumnos. Preguntas:11
seeeep ,sweeeeep. Tags:SEPSEPSEP. Preguntas:39
Autoebaluazioa beroa ,Beroa eta tenperatura. Categorías:Azterketa. Preguntas:10
Cultivos auxiliares: Cultivos del Fitoplancton Tema 2 ,Cultivos de fitoplacton. Tags:cultivos ,auxiliares. Preguntas:11
Conócete más ,Como detectar un posible caso de candidiasis vaginal. Categorías:diagnóstico ,candidiasis ,vaginal. Preguntas:13

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google