crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

CienciasSistema Nerviós

SISTEMA NERVIÓS HUMÀ

1. Quins són els receptors?

. a. Les glàndules endocrines.
. b. Les neurones.
. c. Els òrgans dels sentits.
. d. Les glàndules exocrines.
. e. Els òrgans efectors.
2. Quines estructures produeixen les hormones?

. a. Les neurones.
. b. Els òrgans dels sentits.
. c. Les glàndules exocrines.
. d. Els òrgans efectors.
. e. Les glàndules endocrines.
3. Com s'anomenen les prolongacions petites de les neurones?

. a. Cossos neuronals.
. b. Axons.
. c. Dendrites.
. d. Fibres nervioses.
. e. Beines
4. Per quines estructures de les neurones sensitives entra l'impuls nerviós?

. a. Cossos neuronals.
. b. Axons.
. c. Dendrites.
. d. Fibres nervioses.
. e. Beines
5. Per quines estructures de les neurones motores entra l'impuls nerviós?

. a. Cossos neuronals.
. b. Axons.
. c. Fibres nervioses.
. d. Dendrites.
. e. Beines
6. Què es la substància gris?

. a. Els cossos neuronals i els axons sense beina de mielina
. b. Els cossos neuronals i els axons amb beina de mielina
. c. Només els axons sense beina de mielina
. d. Només els axons amb beina de mielina
. e. Només els cossos neuronals
7. Què és la substància blanca?

. a. Els cossos neuronals i els axons sense beina de mielina
. b. Els cossos neuronals i els axons amb beina de mielina
. c. Només els axons sense beina de mielina
. d. Només els axons amb beina de mielina
. e. Només els cossos neuronals
8. Com es diu l'estructura terminal d'una neurona presinàptica?

. a. Fissura sinàptica
. b. Sinapsi
. c. Vesícula
. d. Botó
. e. Axó
9. En quina estructura es troben continguts els neurotransmissors?

. a. Fissura sinàptica
. b. Sinapsi
. c. Vesícula
. d. Botó
. e. Axó
10. Quins són els tipus d'òrgans efectors?

. a. Les glàndules exocrines i les glàndules endocrines.
. b. Les glàndules i els músculs.
. c. Les glàndules exocrines i els músculs
. d. Els òrgans del sentits
. e. Les glàndules endocrines i els músculs
11. Quines parts constitueixen el sistema nerviós dels humans?

. a. L'encèfal, els nervis cranials i els nervis raquidis
. b. El sistema nerviós perifèric i el sistema nerviós autònom
. c. El sistema nerviosos central i el sistema nerviós perifèric.
. d. El sistema nerviós central i el sistema nerviós autònom.
. e. El sistema nerviós simpàtic i el sistema nerviós parasimpàtic.
12. Com són les arrels dels nervis raquidis?

. a. L'arrel dorsal és sensitiva i l'arrel ventral és motora, és a dir porta informació cap a la pell i els òrgans i presenta un gangli denominat gangli raquidi o espinal.
. b. L'arrel dorsal és sensitiva i presenta un gangli, denominat gangli raquidi o espinal i l'arrel ventral és motora, és a dir porta informació cap a la pell i els òrgans.
. c. L'arrel ventral és sensitiva i presenta un gangli, denominat gangli raquidi o espinal i l'arrel dorsal és motora, és a dir porta informació cap a la pell i els òrgans.
. d. L'arrel dorsal és sensitiva, és a dir porta informació cap a la pell i els òrgans, i presenta un gangli denominat gangli raquidi o espinal i l'arrel ventral és motora.
. e. L'arrel ventral és sensitiva , és a dir porta informació cap a la pell i els òrgans, i presenta un gangli denominat gangli raquidi o espinal i l'arrel dorsal és motora.
13. Quines són les característiques del sistema nerviós autònom parasimpàtic?

. a. És el que predomina en els moments de tensió i està constituït pel nervi cranial vague i comparteix els nervis raquidis de la regió sacre.
. b. És el que predomina en els moments de tensió i està constituït per nervis que comparteixen parts dels nervis raquidis.
. c. És el que predomina en els moments de relaxació i està constituït pel nervi cranial vague i comparteix els nervis raquidis de la regió sacre.
. d. És el que predomina en els moments de relaxació i està constituït per nervis que comparteixen part dels nervis raquidis.
. e. És el que predomina en els moments de relaxació, està constituït pel nervi cranial vague i els nervis raquidis que formen dues cadenes de ganglis, una a cada costat de la columna vertebral.
14. Quines són les característiques del sistema nerviós autònom simpàtic?

. a. És el que predomina en els moments de relaxació, les seves fibres nervioses estan parcialment separades de la resta dels nervis raquidis i formen dues cadenes de ganglis, una a cada costat de la columna vertebral.
. b. És el que predomina en els moments de relaxació i està constituït pel nervi cranial vague i comparteix els nervis raquidis de la regió sacre.
. c. És el que predomina en els moments de relaxació tensió i està constituït pel nervi cranial vague i els nervis raquidis de la regió sacre que formen dues cadenes de ganglis, una a cada costat de la columna vertebral.
. d. És el que predomina en els moments de tensió, les seves fibres nervioses estan parcialment separades de la resta dels nervis raquidis i formen dues cadenes de ganglis, una a cada costat de la columna vertebral.
. e. És el que predomina en els moments de tensió i està constituït pel nervi cranial vague i comparteix els nervis raquidis de la regió sacre.
15. Quines són les característiques del sistema nerviós no autònom o voluntari?

. a. Es el que controla les accions involuntàries del nostre cos, està controlat pel cervell i els seus nervis estan formats totalment per fibres amielíniques.
. b. Es el que controla les accions voluntàries del nostre cos, està controlat pel cervell i els seus nervis estan formats totalment per fibres mielíniques.
. c. Es el que controla les accions voluntàries del nostre cos, està controlat per l'encèfal i la medul·la espinal i els seus nervis estan formats totalment per fibres amielíniques.
. d. Es el que controla les accions voluntàries del nostre cos, està controlat per l'hipotàlem i els seus nervis estan formats totalment per fibres amielíniques.
. e. Es el que controla les accions conscients del nostre cos, està controlat pel cervell i els seus nervis estan formats totalment per fibres amielíniques.
16. Quines són les característiques del sistema nerviós autònom?

. a. És el que controla de forma voluntària les funcions de les vísceres, està controlat per l'encèfal i la medul·la espinal i els nervis estan formats quasi totalment per fibres amielíniques.
. b. És el que controla de forma voluntària les funcions de les vísceres, està controlat per l'hipotàlem i la medul·la espinal i els nervis estan formats quasi totalment per fibres mielíniques.
. c. És el que controla de forma involuntària les funcions dels músculs, està controlat per l'hipotàlem i els nervis estan formats quasi totalment per fibres amielíniques.
. d. És el que controla de forma involuntària les funcions de les vísceres, està controlat per l'hipotàlem i la medul·la espinal i els nervis estan formats quasi totalment per fibres amielíniques.
. e. És el que controla de forma involuntària les funcions dels muscles i les vísceres, està controlat per l'encèfal i la medul·la espinal i els nervis estan formats quasi totalment per fibres amielíniques.
17. Quines són de forma ordenada les parelles (pp) de nervis raquidis?

. a. 8 pp de nervis cervicals, 5 pp de nervis dorsals, 12 pp de nervis lumbars, 5 pp de nervis sacres i 1 pp de nervis coccígis
. b. 5 pp de nervis cervicals, 12 pp de nervis dorsals, 8 pp de nervis lumbars, 5 pp de nervis sacres i 1 pp de nervis coccígis
. c. 8 pp de nervis cervicals, 5 pp de nervis lumbars, 12 pp de nervis dorsals, , 5 pp de nervis sacres i 1 pp de nervis coccígis
. d. 8 pp de nervis cervicals, 12 pp de nervis dorsals, 5 pp de nervis lumbars, 5 pp de nervis sacres i 1 pp de nervis coccígis
. e. 8 pp de nervis cervicals, 12 pp de nervis dorsals, 5 pp de nervis sacres, 5 pp de nervis lumbars i 1 pp de nervis coccígis
18. Quina és la part de l'encèfal que rep les senyals nervioses de les emocions i intervé en les accions de resposta?

. a. Hipotàlem
. b. Cervell
. c. Bulb raquidi
. d. Tàlem
. e. Sistema límbic
19. Quina és la part de l'encèfal que regula el sistema nerviós autònom i influeix en la glàndula hipòfisi?

. a. Hipotàlem
. b. Cervell
. c. Bulb raquidi
. d. Tàlem
. e. Cerebel
20. Quina és la part de l'encèfal que controla el manteniment de la postura i de l'equilibri corporal?

. a. Cervell
. b. Bulb raquidi
. c. Tàlem
. d. Hipotàlem
. e. Cerebel

patología ,test patología UNILEON. Tags:riñón ,nefrona ,y ,glomerulo. Preguntas:20
materiales y materiales ,tecnologia 2ESO. Categorías:tecnologia ,2ESO. Preguntas:30
Materiales y metales ,Temas 1y 2 Tecnologia de 2ºESO. Tags:Materiales ,y ,metales. Preguntas:30
Materiales y metales ,Tema 1-2 Tecnología 2º eso. Categorías:Materiales ,y ,metales. Preguntas:30
Materiales y Metales ,Tecnología temas 1 y 2 2ºESO. Tags:Materiales ,y ,Metales. Preguntas:31
Materiales y metales ,Temas 1y 2 Tecnologia de 2ºESO. Categorías:Materiales ,y ,metales. Preguntas:30
Materiales y metales ,Temas 1 y 2 Tecnologia de 2ºESO. Tags:Materiales ,y ,metales. Preguntas:27
Universo ,Test sobre el universo. Categorías:Universo ,cosmos. Preguntas:7
Materiales y metales ,Tecnologia 2º ESO. Tags:Tecnologia ,2º ,ESO. Preguntas:30
materiales y metales ,tecnologia 2º ESO. Categorías:tecnologia ,2º ,ESO. Preguntas:28
Materiales y metales ,Tecnologia 2ªESO. Tags:Tecnologia ,2ªESO. Preguntas:27
Fiosiologia respiratoria ,Fisiologia respiratoria. Categorías:FR1. Preguntas:9

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google