crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

CienciasErstructura de S.S

EXAMEN.

Quina es la població minima sobre la que s'organitza l'àrea básica de servei?

. .
. ..
Quins son els objectius principals del pla concertat de prestacions basiques de SS de 1998

. .
. ..
Els usuaris poden renunciar a les prestacions concebudes?

. .
. ..
Quins requisitas han de complir els titulars de drets per accedir al sistema public de S.S?

. .
. ..
Que vol dir que una prestació es garantida?

. .
. ..
. a
Com s'estructura i que integra el S.Public de SS?

. .
. ..
Funcions atribuides als S.S

. .
. ..
. a
Que vol dir que la persona beneficiaria d'una prestació de S.S pot participar del finançiament mitjançant copagament?

. 1
. .
Que es la cartera de serveis?

. a
. n
A qui correspon la gestio de l'area basica de SS en funcio dels habitants?

. 1
. .
EL consentiment informat s'ha de donar per escrit?

. 1
. .
Poden accedir als expedients els usuaris?

. 3
. 1
Quants TS i quants E.S s'ha de tenir per habitants als SSB?

. 3
. 2
Les prestacions de SS que ofereix les entitats locals poden sotmetre a copagament atenció domiciliaria i Assistencia?

. 1
. .
De les prestacions de la xarxa publica anomena les prestacions básiques

. q
. a
De la xarxa publica, les prestacions basiques, totes son garantides?

. a
. as
Objectiu del Servei de assistencia als SSB?

. a
. asff
Edat de la població de S.S de residencies temporals en situació de risc de persones adultes?

. 1
. a
Que es el grau de desmercantilització?

. si
. n
Quins sistemes integren els serveis socials?

. asd
. a
Quina es la diferencia entre sistema public i sistema catala?

. a
. as
Per ser considerada una Fundació o Associació?

. a
. s
Diferencia entre ASSOCIACIO i FUNDACIÓ

. W
. A
Diferencia entre entitat social i mercantil

. e
. a

Sistema Nerviós ,SISTEMA NERVIÓS HUMÀ. Tags:SISTEMA ,NERVIÓS ,SN ,. Preguntas:20
patología ,test patología UNILEON. Categorías:riñón ,nefrona ,y ,glomerulo. Preguntas:20
materiales y materiales ,tecnologia 2ESO. Tags:tecnologia ,2ESO. Preguntas:30
Materiales y metales ,Temas 1y 2 Tecnologia de 2ºESO. Categorías:Materiales ,y ,metales. Preguntas:30
Materiales y metales ,Tema 1-2 Tecnología 2º eso. Tags:Materiales ,y ,metales. Preguntas:30
Materiales y Metales ,Tecnología temas 1 y 2 2ºESO. Categorías:Materiales ,y ,Metales. Preguntas:31
Materiales y metales ,Temas 1y 2 Tecnologia de 2ºESO. Tags:Materiales ,y ,metales. Preguntas:30
Materiales y metales ,Temas 1 y 2 Tecnologia de 2ºESO. Categorías:Materiales ,y ,metales. Preguntas:27
Universo ,Test sobre el universo. Tags:Universo ,cosmos. Preguntas:7
Materiales y metales ,Tecnologia 2º ESO. Categorías:Tecnologia ,2º ,ESO. Preguntas:30
materiales y metales ,tecnologia 2º ESO. Tags:tecnologia ,2º ,ESO. Preguntas:28
Materiales y metales ,Tecnologia 2ªESO. Categorías:Tecnologia ,2ªESO. Preguntas:27

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google