crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

IdiomasUnitat 3-4 català

Llengua catalana de segon curs

Què són les següents paraules?Arran de, per mitjà de, a causa de

. preposicions
. adverbis
. locucions preposicionals
. determinants
Què és un neologisme?

. És una paraula que ja no es fa servir en una llengua
. És una paraula nova de la llengua
. És una paraula nova que només fan servir els joves
De quina manera s'han introduït en català les següents paraules? ADN, BTT, AMPA, AVE

. Són acrònims
Quina diferència hi ha entre el pretèrit perfet i el pretèrit perfet perifràstic?

. El perfet (he cantat) explica una acció acabada en un temps acabat i el pretèrit perfet perifràstic (vaig cantar) explica una acció acabada en un temps no acabat
. El perfet explica una acció acabada en un temps no acabat i el perifràstic ( vaig cantar) explica una acció acabada en un temps també acabat
. El pretèrit perfet (he cantat) explica una acció anterior a una altra acció acabada.
D'aquestes formes, quina és un pretèrit plusquamperfet?

. Jo vaig sortir
. Ell ha sortit
. Ell havia sortit
. Ell sortia
Com substitueixes els següents elements a la frase: La Maria els ha donat el llibre als seus pares?

. els hi ha donat
. lis ha donat
Com substituiries els següentselements (persona i cosa) de la frase " Els nois han regalat una rosa a la seva mare"?

. Ells la hi han donat
. les hi han donat
. ells lis han donat
Com substituiries la frase següents per pronoms?" Els nois li han dit això al Pau

. Els nois lo han dit
. els nois ho han dit
. els nois li ho han dit
Com separaries els següents elements? Dónamels

Completa la frase següent: En aquesta pastisseria fa olor .... vainilla

. a
. amb
. per
. de
Completa la següent frase: No facis cas .... les coses que diuen els companys

. de
. a
. amb
. per
Completa la frase: La Maria és diferent .... totes les noies que he conegut

. de
. a
. amb
. per
Completa la següent frase: "El pastís és ... la Carla"

. per
. amb
. per a
Completa la frase: " .... aquest castell hi vivia una fada"

. en
. a
. amb
Com es diuen les paraules invariables que serveixen per unir elements d'una frase?

. determinants
. preposicions
. adverbis

Group Evaluation Webquest ,Please answer the following questions about how your group worked during the Webquest project. . Tags:Webquest. Preguntas:6
Group Evaluation ,Here you will answer some questions about how your group worked during the Webquest project. . Categorías:Webquest. Preguntas:8
Inglés4-A ,Primer Parcial -Soul.Rose. Tags:Primer ,Parcial. Preguntas:25
Español ,Temas del IV Bimestre. Categorías:temas. Preguntas:10
description ,rellena con adjetivos. Tags: ,Francés ,Description ,Vocabulaire. Preguntas:44
2c Vokabeltest ,lektion 16 c. Categorías:haggy. Preguntas:29
2b Vokabeltest ,Lektion 16. Tags:haggy. Preguntas:24
Metodología bilingue ,zzzz<zxc. Categorías:metodologia ,bilingue. Preguntas:57
,. Tags:. Preguntas:39
Irregular verbs ,Con este test te resultará más fácil aprenderte los verbos irregulares en Ingles. . Categorías:Irregular ,verbs. Preguntas:9
Use of A and AN ,Pon en practica lo aprendido.. Tags:a ,an ,uso. Preguntas:10
EUSKARA ERROMANIZAZIOAREN ONDOREN (Mikel C. eta Lander L.) ,Euskararen egoera Erromanizazioaren ondoren aztertuko dugu. Categorías:Euskera. Preguntas:12

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google