crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

ver comentarios

Base de Datos Informáticaonceptos Bases de Datos Tema 2

Test para repasar os conceptos que aparecen no tema 2

Que é a abstracción nunha base de datos?

. É a supresión de detalles do almacenamento físico e organización dos datos para poder ofrecer ao usuario unha interfaz máis amigábel.
. Proceso consistente en dar a coñecer os detalles de como se organizan os datos ao usuario
Para que serve un modelo de datos?

. Para saber como organizar os datos
. Para describir a abstracción da base de datos a distintos niveis
. Para crear diferentes vistas de usuario
Que tipo de modelo de datos é o relacional?

. Conceptual
. Representativo
. Físico
Quen se encarga de controlar que unha base de datos se atope no estado válido?

. O SGBD
. O esquema
. Non se controla
Esquema é equivalente a ...

. Extensión
. Intensión
. Ningunha das anteriores
Cal das seguintes afirmación describe mellor o propósito da arquitectura de tres esquemas?

. Abaratar o custo do deseño das bases de datos
. Separar as aplicacións de usuario e as bases de datos físicas usuario e
. Reducir o nivel de abstracción
Poderíamos dicir que existe certa correspondencia entre o modelo de datos que se pode usar dentro de cada nivel da arquitectura de tres esquemas?

. Si
. Non
A independencia dos datos consiste en poder...

. Cambiar o esquema dun nivel sen ter que cambiar o do nivel inmediatamente inferior
. Cambiar o esquema dun nivel sen ter que cambiar o do nivel inmediatamente superior

EXAMEN 1 ,INSITRUCCIONES: SOLAMENTE CONTESTE CORRECTAMENTE. Categorías:Informatica. Preguntas:20
Redes Básicas ,Examen de redes. Tags:Redes_informatica. Preguntas:9
UNIRED ,TEST PARA EVALUAR TUS CONOCIMIENTOS. Categorías:Redes. Preguntas:10
TEMA 1 ,SE EVALÚA LA MATERIA VISTA EN EL TEMA DE SOFTWARE Y HARDWARE. Tags:HARWARE ,SOFTWARE. Preguntas:18
39 - 70 ,como armar una computadora paso a paso. Categorías:Informatica. Preguntas:10
armando una computadora paso a paso ,montaje de una PC. Tags:TECNOLOGIA ,INFORMATICA ,QUINTO ,PERIODO. Preguntas:11
examen para semestral ,162b5fca. Categorías:TECNOLOGIA ,INFORMATICA ,QUINTO ,PERIODO. Preguntas:9
armando un pc paso a paso ,Alejandra González cuestionario de la 1 a la 22.. Tags:TECNOLOGIA ,INFORMATICA ,QUINTO ,PERIODO. Preguntas:10
tema3 sistemas infomaticos ,sistemas informáticos. Categorías:Informàtica. Preguntas:8
ensamble de la computadora ,como armar una computadora. Tags:Informatica. Preguntas:8
Examen Cuatrimestral para Octavo de Básica ,De las siguientes expresiones seleccione la respuesta correcta: . Categorías:computacion ,general. Preguntas:15
Montaje del cpu ,test de la pagina 93 a la 111. Tags:Informatica. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google