crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

CienciasRelació,coordinació,adaptació

Trata sobre la relació,coordinació i adaptació dels éssers vius

Què és la funció de relació?

. la capacitat de captar informació del medi
. la capacitat de captar informació del medi o del seu cos i respondre de la forma més adequada
. la capacitat de captar informació del seu cos
Què és un estímul?

. un factor capaç de qualsevol cosa
. simplement un factor
. qualsevol factor capaç de desencadenar la reacció d'un individu
Què és el comportament innat?

. un mal comportament
. els que es tenen des del naixement i no requereixen un aprenentatge
. els que ha fet falta un aprenentatge
Els sistemes de coordinació són...

. sistema nerviós i endocrí
. sistema endocrí i hipernerviós
. sistema nerviós i sangini
Com són les accions dels sistema nerviós?

. molt ràpides i tenen una durada llarga
. molt lentes i tenen una durada cuta
. ràpides i tenen una durada curta
Les cèl·lules que formen el sistema nerviós són...

. neurones
. hormones
. neurones i hormones
Què es troba en el sistema nerviós central?

. els nervis
. l'encèfal i la medul·la espinal
. els ronyons
Les respostes dels actes reflexos són...

. simples i lentes
. segons el moment poden ser ràpides o lentes
. simples i ràpides
Si la flor va cap a l'estímul s'anomena...

. tropisme positiu
. tropisme negatiu
. geotropisme
Si la flor s'enfila el tropisme s'anomena...

. fototropisme
. tigmotropisme
. hidrotropisme

introducción ,Introducción a la Industria Alimentaria. Tags:introducción. ,industria ,alimentos. Preguntas:21
Àtoms i taula periòdica ,Elegeix la resposta correcta. Pot haver-n'hi més d'una. Atenció! Les errades es penalitzen!. Categorías:Taula ,periòdica ,elements ,químics ,models ,atòmics. Preguntas:11
T-05 la relació dels éssers vius Diana ,Examen del tema 5 funció de relació coordinació i adaptació. Tags:Relació ,coordinació ,i ,adaptació. Preguntas:10
La relació ,Aquest test és sobre la relació entre els éssers vius.. Categorías:ciencies ,naturals-la ,relació.. Preguntas:15
Relació dels animals ,Aquest test és per estudiar sobre la relació dels animal. Tags:relació ,dels ,animals. Preguntas:10
La relació animal ,es tracta sobre la relació, coordinació i adaptació d'animals.. Categorías:test ,naturals ,animals. Preguntas:10
funció de relació ,coordinació i adaptació en els éssers vius ,Es un test de ciencies tema 5 Funció de relació coordinació i adaptació en els éssers vius. Tags:relació ,coordinació ,i ,adaptació. Preguntas:8

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google