crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

IdiomasControl tema 8 Valencià 1r ESO

Control tema 8 Valencià 1r ESO

Quines són les parts d'un arbre?

. arrels, rabassa, soca, branques i fulles.
. arrels, rabassa, tronc i fulles.
. arrels, rabassa, soca i fulles.
Tria l'opció correcta al buit que hi trobes:
Han posat els exàmens en unes bones _________ .

. dades
. dates
Tria l'opció correcta al buit que hi trobes:
Aquesta _____ és incorrecta, jo vaig nàixer a Alcoi.

. data
. dada
Tria la resposta correcta:
Els diàlegs teatrals es representen per escrit de la següent manera:

. S'escriu el parlament dels personatges i, tot seguit, el nom.
. S'escriu el nom del personatge en majúscula, el seu parlament i les acotacions entre parèntesi.
. S'escriu el parlament dels personatges, el seu nom entre parèntesi i, en majúscula, les acotacions.
Com s'insereix un diàleg narratiu?

. Apareix el nom del personatge, un guionet i el que diu.
. Apareix un guionet amb el nom del personatge i, entre comes, el que diu.
. Cada parlament s'enceta amb un guió i hi ha un canvi de línia en cada intervenció dels personatges.
Els pronoms es divideixen en:

. Febles i àtons.
. Forts i tònics.
. Forts i febles.
Destria els pronoms personals forts:

. em, et, es, li, la, en.
. jo, li, en, ella, nosaltres.
. jo, tu, ell, nosaltres, elles.
Destria els pronoms febles correctes:

. jo, tu, ell, nosaltres, elles.
. em, et, li, jo, vosté, ella.
. em, et, es, en, els, li, us.
Quina forma és la correcta?

. tirali, dó-na-li, ten'senyaré.
. t'irali, dóna-li, t'ensenyaré.
. tira-li, dóna-li, t'ensenyaré.
Assenyala la resposta correcta:

. Visc a València.
. Visc en València.
Assenyala la resposta correcta:

. Visc en aquell edifici.
. Visc a aquell edifici.
Quina afirmació és la incorrecta?

. Els adverbis de lloc fan referència al temps de l'acció verbal.
. Els adverbis de lloc fan referència al mode com es realitza l'acció verbal.
. Els adverbis de lloc fan referència a la localització de l'acció verbal.
La esse sonora es representa per:

. s, ss, c, ç
. s, z
Assenyala el grup de paraules correcte:

. promesos, distesos, mesos, llisos.
. promessos, distessos, llissos.
S'escriuen amb z:

. sal...e/don....ella/al....ina/pin....ell.
. ca...a/pa....ejar/can....ó/....aber.
En una Tragèdia sempre hi ha:

. problemes solucionables i una tràgica mort.
. problemes no solucionables i una mort tràgica.
Assenyala l'afirmació correcta:

. El teatre es creà a Jerusalem fa 2012 anys.
. El teatre es creà a Grècia fa 2012 anys.
. El teatre es creà a Grècia fa 2500 anys.
Són subgèneres teatrals:

. Sainet, òpera, musical.
. Tragèdia, Comèdia i Drama.
. lírica, èpica i romàntica.
Per evitar el sexisme lingüístic:

. Cal evitar els termes genèrics i els noms abstractes.
. Cal usar les formes dobles i els noms abstractes.

Examen Valenciano ,Tema 11. Tags:valenciano ,valencià ,sexto. Preguntas:15
English Test ,Prueba a ver qué nivel de inglés tienes, ¡venga! Prohibido usar traductores. Categorías:inglés ,english ,test ,idiomas. Preguntas:7
Elevator 2 Unit 11 level 1 ,Present simple passive. Tags:marcel ,woltz. Preguntas:20
Repàs examen tema 4 ,Qüestions per repassar l'examen del tema 4. Categorías:Subjectes ,plurals ,Ausiàs ,March ,homonímia. Preguntas:12
Conquista de Chile ,Prueba de Historia de Chile. Tags:Maria ,Eva ,Historia ,de ,Chile ,Prueba ,de ,Conquista. Preguntas:10
Prueba 1 ,Animales en mandfarín. Categorías:Mandarín. Preguntas:7
Atrevete al Desafio de Ingles. ,Resuelve el test y sabrás si aprendiste en nuestra web. Tags:Ingles. Preguntas:9
A Special Christmas Present ,Read and choose the correct answer.. Categorías:English ,test ,reading. Preguntas:8
literatura nayath y alejandra ,por medio de este se pretende medir la capacidad de analis y la competencia argumentativo por medio de las siguientes preguntas . Tags:texto ,poema ,verbo ,sujeto ,oracion ,sustntivos ,diafragmas. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google