crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

IdiomasRepàs examen tema 4

Qüestions per repassar l'examen del tema 4

Quin és el subjecte d'aquesta oració? El telèfon del departament no funciona.

. a) El telèfon
. b) El telèfon del departament
. c) El telèfon del departament no
I d'aquesta? Aturau el motor ara mateix!

. a) Aturau
. b) Tu
. c) Vosaltres
Indicau la modalitat d'aquesta oració: Veniu aquí tot d'una!

. a) Imperativa
. b) Enunciativa
. c) Interrogativa
I també d'aquesta: Na Margalida vendrà dissabte horabaixa.

. a) Exclamativa
. b) Enunciativa
. c) Imperativa
Indicau si aquesta oració és passiva o activa: L'hotel ha estat subhastat per la Banca March.

. a) Passiva
. b) Activa
. c) Reactiva
Quin és el femení de psicòleg?

. a) Psicòlega
. b) Psicològica
. c) Psicòloga
I d?emperador?

. a) Emperadora
. b) Emperadriu
. c) Emperatriu
Observau aquest sintagma: Un mestre tranquil. Com és el femení?

. a) Una mestressa tranquila
. b) Una mestra tranquila
. c) Una mestra tranquil·la
Pot tenir dos plurals el mot disc?

. a) Sí (discs o discos)
. b) No, només en té un
. c) Sí (discos o discus)
Què és l?homonímia?

. a) Una relació entre dues persones
. b) Una relació que es dóna entre dues o més paraules que originàriament tenien significats i significants diferents.
. c) Una relació que es dóna entre dues o més senyores que originàriament tenien significats i significants diferents.
Què significat net?

. a) Fill del fill
. b) Primera persona del present d?indicatiu del verb nedar
. c) Contrari de brut
Quines característiques tenen els cants morals d?Ausiàs March?

. a) S?hi manifesta l?amor concebut com a idea i passió
. b) Reflexiona sobre els diferents sentiments que es donen en l?ésser humà des d?una perspectiva filosòfica.
. c) Oració que adreça el poeta a Déu en segona persona.

Examen Valenciano ,Tema 11. Tags:valenciano ,valencià ,sexto. Preguntas:15
English Test ,Prueba a ver qué nivel de inglés tienes, ¡venga! Prohibido usar traductores. Categorías:inglés ,english ,test ,idiomas. Preguntas:7
Elevator 2 Unit 11 level 1 ,Present simple passive. Tags:marcel ,woltz. Preguntas:20
Control tema 8 Valencià 1r ESO ,Control tema 8 Valencià 1r ESO. Categorías:control ,valencià ,. Preguntas:19
Conquista de Chile ,Prueba de Historia de Chile. Tags:Maria ,Eva ,Historia ,de ,Chile ,Prueba ,de ,Conquista. Preguntas:10
Prueba 1 ,Animales en mandfarín. Categorías:Mandarín. Preguntas:7
Atrevete al Desafio de Ingles. ,Resuelve el test y sabrás si aprendiste en nuestra web. Tags:Ingles. Preguntas:9
A Special Christmas Present ,Read and choose the correct answer.. Categorías:English ,test ,reading. Preguntas:8
literatura nayath y alejandra ,por medio de este se pretende medir la capacidad de analis y la competencia argumentativo por medio de las siguientes preguntas . Tags:texto ,poema ,verbo ,sujeto ,oracion ,sustntivos ,diafragmas. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google