crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

ver comentarios

OtrosRAT_2on

Realització

Quina empresa de TV ofereix un servei públic, o sigui, conforma una opinió lliure i informada, entreten y educa..

. Pública
. Privada
. Les dues
La titularitat de les cadenes autonòmiques es

. De l’Autonomia
. De l'estat
. De empreses privades
Una empresa transnacional segueix...

. Les normatives de BIU (Broadcasting Internation Union)
. Les normatives de la UER i/o NTSC
. Les normatives del pais on esta situada la seva seu central.
Segons la tecnologia de difusió Jazztelia es una plataforma d’emissió:

. Per cable
. Per ADSL
. Via satèl•lit
Quan un actor, prensetador.. diu en veu alta la marca, quina formula de finançament s’esta utilitzant

. Merchandaising
. Patrocini
. Menció
. Product Placement
A TV, el guió final l’escriu:

. El productor executiu
. El director del programa
. El realitzador
. El guionista
El Cànon és una formula de finançament que consisteix a

. . El pagament d’un impost que es paga al comprar un televisor
. El pagament d’un impost que es paga per tenir un televisor
. El pagament d’un impost que paguen sols el que tenen TV de subscripció (Gol TV, Canal + 2 o AXN). O TV satèl•lit (Digital +) o una plataforma per cable (cable Adsl) (imagenio). Va inclòs a la tarifa mensual que paga l’abonat.
Qui vetlla per el futurs programes de les futures temporades a una cadena de TV:

. El director de projectes
. El cap de programes
. el director de produccio
. el director de operacions
Qui assigna el mitja tècnic, el personal i els llocs on es farà en directe o s’enregistrarà cada programa:

. El director de projectes
. El cap de programes
. el director de produccio
. el director de operacions
A TV qui aprova el guió final i fixa la posta en escena:

. El productor executiu
. El director del programa
. El realitzador
. El guionista
Els documentals son un subgenere dintre de

. Programes divulgatius i d'actualitat
. Els dramatics
. Varietats
. Altres programes
Els concursos, son un subgènere dintre de:

. Programes divulgatius i d'actualitat
. Els dramatics
. Varietats
. Altres programes
Els reality shows son un subgènere dintre de:

. Programes divulgatius i d'actualitat
. Els dramatics
. Varietats
. Altres programes
Els programes de cuina son un subgènere dintre de:

. Programes divulgatius i d'actualitat
. Els dramatics
. Varietats
. Altres programes
En televisió la temporada alta es correspon amb:

. Agost
. Novembre/febrer
. Març/Juny
. Setembre/octubre
La programació de cap de setmana es correspon amb:

. Des del matinal de dissabte a la matinada de diumenge
. Des del prime-time de divendres fins la matinada de diumenge.
. Des de divendres al migdia fins la matinada de diumenge.
La franja coneguda com “Late-Night” es correspon aproximadament amb:

. 00:00 a 02:00
. 02:00 a 04:00
. 04:00 a 6:30
La franja coneguda con “Accés prime-time” es correspon aproximadament amb:

. 18:00 a 20:00
. 19:00 a 21:00
. 20:00 a 22:00
La tècnica coneguda com a “Stipping” es correspon a:

. Tira diaria. Cada dia a la mateixa franja horaria es posen els mateixos programes.
. Tira vertical: Es posen productes similars, de les mateixes característiques segons un mateix dia.
. Tira de genere....de la mateixa franja horària posem productes del mateix gènere (sèries, dibuixos...)
La técnica coneguda com “Lead in” es correspon a:

. Punta de llança. Començar la franga horaria amb el programa més bo que tens. Esperes que el public es quedi amb tu en el seguent.
. Hamaca. Un programa que ha creat la mateixa cadena i es nou ho podem colocar entre dos programes que tenen audiencia y son bons.
. Mástil. Es tracta de situar dos programes que no son forts davant y darrere de un que si ho es ja que te molta audiencia.
La técnica coneguda com “Stunting” es correspon a:

. Bomba. Davant d’una cadena que fa un programa molt fort d’audiencia la nostra cadena es gasta uns diners i crea o posa en antena alguna producte que siguio millor per contraatacar.
. Cop d’efecte. D’un dia a un altre cambies la programacio per competir amb l’altre cadena. Això es il•legal però les cadenes paguen la multa i segueixen amb la tècnica de contraprogramació.
L’efecte que consisteix en que la gent espera que començi un programa y per això es conecta a la TV abans que començi per no perdrese'l s’anomena:

. Arrosegament.
. Antesala
. Viver
Quan s’agafa un personatge d’una sèrie per promocionar un altre com a tal personatge (mateix nom, estatut, etc) s’anomena:

. Warehousing
. Spin off
. Crossover
Quan en un estudi d’audiencia et pregunten per el que has vist just en aquest momento s’anomena:

. Diari d'escolta
. enquesta coincidental
. Entrevista de record del vespre.
El EGM es un estudi d’audiencia que es fa:

. Amb audimetre, pannell fix.
. . Amb audimetre, pannell variable
. . Amb sondeig, pannell fix
. Amb sondeig, pannell variable.
Una de les critiques que se li fa als estudis de medis es que, a pesar de ser fiable, hi ha persones que no volen participar.

. Efecte vigilancia.
. Efecte fatiga
. Efecte Pannell
Quin indicador assenyala l'audiència total que veu la TV en un moment determinat.

. Total TV (TTV)
. Audiencia Neta
. Quota de pantalla
Quin indicador assenyala la quantitat d’espectadors que ha vist una determinada franja (eliminant les duplicitat y ponderant el temps de consum).

. Gross Ratting Point (GRP).
. Audiencia Mitja
. Ratting
. Share
Quin indicador assenyala el percentatge de persones que veuen una cadena en comparació amb l’audiencia total. (La que efectivament veu la TV en un moment determinat).

. Gross Ratting Point (GRP).
. Audiencia Mitja
. Ratting
. Share
Quin indicador assenyala el percentatge de persones que veuen una cadena respecte a la població total del país.

. Gross Ratting Point (GRP).
. Audiencia Mitja
. Ratting
. Share
Si en un moment donat, 10 milions de persones en total veuen la televisió i 4 milions veuen un determinat programa ¿Quin seria el share?

. 50%
. 40%
. 20%
. 25%
Des de quin lloc surt la senyal de TV emesa (difusió hertziana):

. Control central
. Continuitat
. centre de produccion de programes
. capçalera
Les dimensions d'un plató gran seran:

. Fins 300m2 (sostres de 6 a 9 metres aprox.)
. . De 450 a 600m2 (sostres de 10 a 12 metres aprox.)
. De 750 a 1000 m2 (sostres de 12 a 15 metres aprox.)
La forma en la que es difon el so dins del platò (acústica) ha de:

. Aïllar (Evitar que el so de fora entri)
. . Condicionar (evitar la reverberació)
. Les dues.
. Cap
El sistema de ventilació és necessari per poder respirar i per renovar l'aire calen... la iluminació. La regulació d'aquest és:

. 6 vegades cada hora.
. 6 vegades cada 10 hores.
. 10 vegades cada hora
. 10 vegades cada 6 hores
Les CCU es troben al:

. control de realitzacio
. control d'imatge
. Control central
podem controlar la subportadora de color (la subcarrier) a través de:

. Càmera
. CCU
. MFO
. Vectorscopi
Per veure la imatge electrica del senyal (en voltis) i controlar el nivell de blancs i el pedestal, així com per enfasar l'horitzontal, utilitzem:

. Càmera
. CCU
. MFO
. Vectorscopi
El balanç de blancs, quan treballem en multicamera es fa des de:

. Càmera
. CCU
. MFO
. Vectorscopi
Que pot variar la fase de color:

. La llargaria del cable
. el filtro
. El balanç de blancs
. La temperatura del color
La resolució de contorns s'anomena:

. Sharp
. Dmx
. Scroll
. Guany electronic
Els balastros son:

. Fresnells especials amb una potencia e intensitat fixa
. Fresnells especials que no es poden regular a traves de Dimmers
. Fresnells especials que s'han de regular de Swing.
. Cap.
Al institut, quin tipus de connexió DMX utilitzem:

. sistema trhu
. multicore
. triac
. daisy
Quina potencia suporta a l'institut cada canal de Dimmer?

. 2500 linia
. 3300 l
. 4000 l
. 5300 l
Qui materialitza la configuració de connexionat del senyals de imatge i àudio en una producció.

. El cap d'explotació
. el cap tècnic
. el tècnic d'imatge
En un univers DMK disposem de:

. 256 canals
. 512 canals
. 576 canals
. 720 canals
En canals DMK disposa de:

. 256 nivells/valors
. 512 n/v
. 576 n/v
. 720 n/v
En els valors DMK l'interruptor tancat, és a dir, la llum funciona amb tota la seva potència, correspon a:

. Els valors 255 que equival al 0%
. Els valors 255 que equival al 100%
. Els valors 511 que equival al 0%
. els valors 511 que equival al 100%
En un Croma:

. El 1er pla electrònic és el fons i el 2on pla electrònic és el motiu.
. El 1er pla electrònic és el motiu i el 2on pla electrònic és el fons.
. en el Chroma key no hi ha primer ni segon pla.
Per realitzar un Croma Key, la senyal d'entrada ha de ser:

. RGB
. Compost
. Components
. Cap de les anteriors.
Quina part de la càmera ens permet fer les panoràmiques.

. El monitor de càmera
. El capçal de camera
. La dolly
Quin tipus de suport és el bàsic a un plató de TV:

. Trípode
. Pedestal
. La dolly
. El cap calent.
Que significa "fer bola"

. Anivellar la càmera.
. Fer balanç de blancs
. Estabilitzar el guany
. Seleccionar el filtre.
Quin equip ens permet enfassar les fonts d'imatge que no són càmeres:

. el gen lock
. el VTR
. el VCR
. El TBC
La caiguda de senyal que es transmet en pantalla amb un punt blanc s'anomena:

. Drop
. Neu
. Muaré
. La càmera que es mou a través d'un cable és:

. Cap calent
. Escorpió
. Spidercam
Quina obertura de diafragma es la aconsellada per treballar a TV:

. 4f
. 5,6f
. 2,8f
. 11f
Quan tenim un mateix senyal a la entrada que a la sortida:

. Treballem en bucle.
. S'ha de posar una carrega de 75 ohms.
. Es produeix retroalimentació (cremem el senyal)
. És impossible. No es pot tenir un mateix senyal a la entrada que a la sortida.
Per ajustar un monitor un dels passos a seguir es:

. Manipulem el brillo fins a aconseguir un blanc pur, saturat.
. Manipulem el control de contrast fins a distingir les 8 barres clarament.
. Manipulem el control de croma fins a aconseguir un vermell pur, saturat.
. Cap de les anteriors.
En un reportatge, en exteriors, quan treballem amb un mesclador i mes d’una camara treballem amb una configuració:

. PVW
. EFP
. ENG
En TV, quan un realitzador diu, càmera 3 a la dreta:

. Es refereix a la seva esquerra, la que veiem en pantalla
. Es refereix a la seva dreta, la que veien en pantalla a la esquerra.
. La dreta es la dreta y l'esquerra es l'esquerra. La dreta de l’operador de càmera.
Podem encadenar dos càmeres en moviment:

. Si, sempre, perquè aporta direccionalitat. S'utilitza molt a cine
. Si, però sols excepcionalment, quan el moviment te el mateix sentit y velocitat.
. . No hi ha que tallar (ni encadenar en moviment)
Canviarem de pla durant un diàleg el farem:

. rigorosament aprofitant els finals de cada frase
. rigorosament aprofitant els finals de cada frase però de tant en tant inserint plans
. Queda mes natural encavalcar les intervencions.
. Queda més natural encavalcar les intervencions i de tant en tant inserint plans d'escolta.
A l'hora de situar a més d'un personatge en pantalla:

. Hem de centrar-los en pantalla.
. En d'agrupar-los en un punt que centri l'atenció (malgrat que la resta de la imatge quedi buida, es a dir, que tingui poc volum.)
. Hem de situar-los de manera que l'espai ocupat es reparteixi de manera equitativa.
. Cap de les anteriors.
En els Chyrons el terme Inline fa referència a:

. La part transparent, on es veu la imatge de fons.
. La imatge solida que tapara el que tingui darrera
. El requadre de background on s'insereix el text.
. Cap de les anteriors.
En quant a plans sonors, el pla mig, és aquell en que:

. S'escolta perfectament. entenem que la font sonora esta al costat del micro.
. Podem arribar a entendre una conversació que sona fluix.
. Escoltem que estan parlant però no podem entendre que diuen.
. Cap de les anteriors.
En un retrozoom:

. Obrim pla (Zoom out.)El fons queda a la mateixa distancia.
. Travelling endavant i zoom endavant. El fons s'apropa.
. Travelling endarrera i zoom endarrera: El fons s'allunya.
. Travelling endarrera i zoom endavant: El fons s'apropa.
Parlem de llum difusa quan el focus te un:

. Angle de focus obert - Flood (llum menys centrada, menys nivell de llum.)
. Angle de focus tancat - Spot (llum més concentrada, més nivell de llum.)
. Angle de focus tancat - Flood (llum més concentrada, més nivell de llum)
. Angle de focus obert - Spot (llum menys concentrada, menys nivell de llum)
Quina d'aquestes afirmacions es falsa.

. Hem d’evitar que les cameres es posin de tal forma que una persona/objecte sembli que es desplaça d’un cantó a l’altra de la pantalla.
. s’ha d’evitar que l’objecte de major interés salti d’una banda a altre de la pantalla al canviar de cámara.
. En els primers plans no ha d’haver-hi res que embruti el tret de cámara.
. En els escorços s’ha de permetre que la persona que està d’esquenes tapi.
Quan un periodista dona la noticia directament a càmera sense matalás d'imatge si es posa un video despres s'anomena.

. Plató
. Càmera-beta
. Speech
. PPD
Quan un reporter dona/fa una crònica des del lloc dels fets, es una noticia, connexió en directe o reportatge, ho anomenem.

. Plató
. Càmera-beta
. Speech
. PPD
un càmera beta (suport) es correspon amb:

. Es posa la imatge de vtr i s'utilitza la veu del presentador en plató per narrar la noticia.
. Peça a la que el presentador dona pas que te incorporat el video y el so.
. Es fa una connexió en directe amb algun protagonista de la noticia (no reporter) que està al lloc dels fets.
Aquell programa que inclou entrevistes, reportatges, debats en plató, tertulia, experts, gráfica amb resultats, resum de competicions i retransmissions parcials en directe de les competicions en trancurs s'anomena:

. Retransmissió esportiva
. Revista esportiva.
. Magazine esportiu
. programa d'esports
La principal diferencia entre un reportatge y un documental és:

. La vocació d'actualitat del reportatge.
. La profunditat (investigació/documentació) es molt mes extensa en el documental que en el reportatge.
. En el reportatge no pot haver-hi opinió.
. En els documentals sempre hi ha part de recreació (sense arribar al docudrama)
En dramàtics, quin percentatge correspon a la producció europea:

. 55%
. 25%
. 14%
. 7%
En els programes dramàtics predomina d'interiors:

. s'utilitza la tècnica multicàmera (per blocs)
. Predomina l'acció per sobre el diàleg.
. Tenen molta postproducció.
En els programes dramàtics predominant d'exteriors:

. Normalment s'enregistren en format cinema
. S'utilitza la tècnica monocàmera (per blocs)
. Tenen molta postproducció.
. Totes les anteriors
Els guions s’organitzen (i escriuen) en funció a una unitat espai/temporal:

. En funció de les preses
. En funcio de plans
. en funcio de sequencies
. En funció de les escenes (seqüencies mecaniques)
El guió sense dialeg on es desenvolupen accions/escenes seqüencies s’anomena:

. storyline
. stoyboard
. Tractament
. sinopsis
El tilt es un moviment de càmera que es correspon amb:

. Un traveling òptic
. Un travelling circular.
. Una panoràmica horitzontal.
. Una panoràmica vertical.
El moviment escenic fa referència a:

. Moviment del personal artístic.
. Moviment de cameres
. Les dos anteriors.
En un desglos, el semovents fan referència a:

. L’atretzzo
. vehicles
. animals
. Totes les anteriors.
Qualitat de la llum fa referència a:

. El seu grau de concentració/difusió.
. La seva temperatura de color.
. La seva direcció.
La llum ambient és:

. La de les estrelles, el sol, espelmes, fogueres, etc..
. La que produeixen les fonts de llum creades pels homes.
. La que em trobo a aquella localització pero combinar natural i artificial.
La Candela, és la unitat que mesura:

. Potencia lluminosa y Flux lluminos.
. Quantitat de llum
. intensitat de la llum.
La magnitud que mesura l'energia total (lumen) emesa per una font de llum en totes direccions és

. Potencia lluminosa y Flux lluminos.
. Quantitat de llum
. intensitat de la llum.
Que necessitem per determinar la intensitat de la llum?

. Distancia de la fonts de llum.
. Potència de la font de llum
. Grandària de la font de llum.
. Totes les anteriors son correctes.
Les imatges en clau alta són:

. les que tenen una il•luminació intensa y puntual , en predominen el blancs i no hi ha hombres.
. . Les que tenen una il•luminació difusa (flow)on predomina el color negre i no hi ha zones en penombra.
. Cap de les anteriors.
Aquell so que s'enregistra durant el rodatge (amb tot el personal tant tècnic com artístic al set i en silenci) just abans o després dels plans, seqüències de guió previstes pel pla de treball, s'anomena:

. . efectes de catàleg.
. Efectes foley
. Room tones
. Wild Track.
els efectes enregistrats en un estudi de so especificament per una producció en concret s'anomenen.

. Efectes de catàleg
. Efectes Foley.
. Room Tones.
. Wild Track.
Quin tipus de so ens permet ubicar a l'espectador en un ambientació, època... en concret:

. So objectiu
. So descriptiu
. so subjectiu

cuanto porculo das? ,Test para saber como de porculero eres en la borriquilla . Tags:borriquilla ,porculo ,banda ,semana ,santa.. Preguntas:8
La Semana Santa de Jaén en el 2013 ,Este test es idéntico al del año 2012 con nuevas peguntas y nuevas dificultades así que ánimo quien quiera hacerlo, por que lo recomiendo (este test vincula datos de la pasada Semana Santa 2012 en la localidad jiennense).. Categorías:Jaén ,Cristo ,Andalucía ,Jesús ,Semana ,Santa ,2012 ,2013. Preguntas:8
Los secretos de una buena explicación ,Este test os servirá para ver qué habéis aprendido a través de mis clases sobre el texto expositivo.. Tags:Texto ,expositivo ,SD. Preguntas:11
Vanguardia ,Estudiarás con este test. Categorías:vanguardia ,futurismo ,concretismo ,estridentismo ,surrealismo ,ultraísmo ,y ,haikú. Preguntas:12
ECUACIONES DE PRIMER GRADO ,TENDRÁS UNA SERIE DE PREGUNTAS CON CUATRO OPCIONES DE RESPUESTAS,DEBES ELEGIR LA CORRECTA.. Tags:OTR. Preguntas:10
TIC´S EN EDUCACIÓN SOCIAL ,Test sobre la asignatura "Tecnología de la Información y la Comunicación en Educación Social" 2012-2013 (Preguntas elaboradas por alumnos).. Categorías:TIC ,educación ,social ,. Preguntas:54
Tema 11: Distribución 7ª Parte ,Unidad Didáctica 11 PLC Procesos Postales: Distribución Parte 7. Tags:tema11plc_7. Preguntas:14
TARIFAS 2012 1 ,TEST TARIFAS 2012 nivel 1 CARTILLA TAXI PREGUNTAS SI FALLAS RESTA PUNTOS. Categorías:CARTILLA ,TAXI. Preguntas:22
Tema 11: Distribución 7ª Parte ,Unidad Didáctica 11 PLC Procesos Postales: Distribución Parte 7. Tags:tema11plc_7. Preguntas:21
SITIOS INTERES MINISTERIOS ,TEST SITIOS DE INTERES CARTILLA TAXI PREGUNTAS MINISTERIOS. SI FALLAS RESTA PUNTOS. Categorías:CARTILLA ,TAXI. Preguntas:15
SITIOS INTERES TEATROS Y RESTAURANTES ,TEST SITIOS DE INTERES CARTILLA TAXI PREGUNTAS TEATROS Y RESTAURANTES. SI FALLAS RESTA PUNTOS. Tags:CARTILLA ,TAXI. Preguntas:21
SITIOS INTERES HOSPITALES ,TEST SITIOS DE INTERES CARTILLA TAXI PREGUNTAS HOSPITALES. SI FALLAS RESTA PUNTOS. Categorías:CARTILLA ,TAXI. Preguntas:16

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google