crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Hacer tests y exámenes on-line
 

Crear Test

Ver otros Tests

ver comentarios

IdiomasTema 4 Llengua catalana Teide

Primer de tot, repassau 10 minuts el tema 4. Després indicau la resposta correcta d'entre les tres possibilitats que teniu sense consultar el llibre de text.

1. La narrativa inclou textos tan diversos com ara:

. Llegendes, dècimes, dietaris
. Rondalles, novel·les i contes
. Còmics, assaigs, informes
2. El narrador omniscient...

. Ho sap tot dels personatges
. És el protagonista
. Relata
3. El punt de vista en una narració correspon...

. Als personatges
. A la veu del narrador
. Al temps i a l'espai
4. L'oració...

. És un grup de paraules desordenades
. Són verbs que tenen significat lògic
. És un grup de paraules ordenades de manera determinada que transmeten un significat lògic i complet. És indispensable que hi hagi un verb
5. Quin és el subjecte d'aquesta oració? El telèfon del departament no funciona

. El telèfon
. El telèfon del departament
. El telèfon del departament no
6. I d'aquesta? Aturau el motor ara mateix!

. Aturau
. Tu
. Vosaltres
7. Les oracions interrogatives poden ser...

. Asseveratives, declaratives, eco, generals
. Eco, retòriques, generals, parcials
. Retòriques, declaratives, generals, parcials
8. Indicau la modalitat d'aquesta oració: Veniu aquí tot d'una!

. Imperativa
. Enunciativa
. Interrogativa
9. I també d'aquesta: Na Margalida vendrà dissabte horabaixa.

. Exclamativa
. Enunciativa
. Imperativa
10. Indicau si aquesta oració és passiva o activa: L'hotel ha estat subhastat per la Banca March.

. Passiva
. Activa
. Reactiva
11. Quin és el femení de psicòleg?

. Psicòlega
. Psicològica
. Psicòloga
12. I d’emperador?

. Emperadora
. Emperadriu
. Emperatriu
13. Observau aquest sintagma: Un mestre tranquil. Com és el femení?

. Una mestressa tranquila
. Una mestra tranquila
. Una mestra tranquil·la
14. Pot tenir dos plurals el mot disc?

. Sí (discs o discos)
. No, només en té un
. Sí (discos o discus)
15. Quina sèrie d'aquestes és la correcta?

. Al·lotes, plaçes, vaques
. Al·lotes, places, vaques
. Alotes, places, vaques
16. Què és l'homonímia?

. Una relació entre dues persones
. Una relació que es dóna entre dues o més paraules que originàriament tenien significats i significants diferents.
. Una relació que es dóna entre dues o més senyores que originàriament tenien significats i significants diferents.
17. Què significa net?

. Fill del fill
. Primera persona del present d'indicatiu del verb nedar
. Contrari de brut
18. La polisèmia és...

. La propietat que té una paraula de tenir més d'un significat
. La propietat que té una paraula de tenir un significat.
. La propietat que té una partícula
19. Quines característiques tenen els Cants morals d'Ausiàs March?

. S'hi manifesta l'amor concebut com a idea i passió
. Reflexiona sobre els diferents sentiments que es donen en l'ésser humà des d'una perspectiva filosòfica.
. Oració que adreça el poeta a Déu en segona persona.
20. La dona que apareix als poemes d'Ausiàs March és...

. Angelical i dolça
. Amb virtuts i defectes
. Orgullosa i inaccessible

THE, A/AN TEST ARTÍCULOS - 3 ,Escoja la respuesta correcta para cada una de las oraciones que figuran a continuación. Tags:Artículos ,3. Preguntas:10
Test de Francés :) ,Test básico (muuuy básico) de francés :D Relleno espacio.... Categorías:Miau. Preguntas:10
UNIDAD I ,CBTIS 102 INGLES I UNIDAD I. Tags:CBTIS ,INGLES ,I ,UNIDAD ,I. Preguntas:15

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Hacertests.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google